На главную
На главную  |  Контакты  |  Карта сайта
информация /страничка туриста /полезная информация /
 расширенный поиск

Информация о порядке пересечения государственной границы Украины


   Порядок перетинання державного кордону громадянами України.
Документи для виїзду за кордон громадян України:

   Відповідно до статті 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" документами для перетинання державного кордону України для громадян України є:
1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
2. Проїзний документ дитини.
3. Дипломатичний паспорт.
4. Службовий паспорт.
5. Посвідчення особи моряка.


   Ці документи є власністю України і за умови відповідного їх оформлення дійсні для виїзду в усі країни світу. У випадку втрати громадянином України зазначених вище документів, документом, що дає йому право на повернення в Україну є посвідчення особи для повернення в Україну, що видається дипломатичними чи консульськими представництвами України за кордоном після надання їм довідки виданої компетентними органами країни перебування про втрату документів і проходження процедури встановлення особи. Для виїзду за кордон громадянами України можуть бути використані й інші види документів, якщо це передбачено відповідними міжнародними договорами.


   Перетинання державного кордону громадянами України

Порядок перетинання державного кордону України громадянами України визначений Правилами перетинання державного кордону громадянами України (далі Правила), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 року № 57 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.07 № 932).

   Перетинання державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред'явлення посадовій особі Держприкордонслужби України одного з документів зазначених вище, у разі необхідності й інших документів, передбачених міжнародними договорами або внутрішнім законодавством України.

   Відповідно до 3 статті Положення про пункти пропуску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2000 року № 1203, пункти пропуску поділяються на наступні категорії:

 • Місцеві (через державний кордон пропускаються тільки громадяни України і сусідньої держави, що проживають у прикордонних областях і районах і транспортні засоби, що їм належать);
 • Міждержавні (пропускаються громадяни України і громадяни держави, що з Україною межують);
 • Міжнародні (через державний кордон пропускаються громадяни і транспортні засоби будь-яких країн).

   Відповідно до статті 8 Правил, громадянин України може бути обмежений у праві виїзду з України тільки у випадках як що:

 1. Він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю;
 2. Відносно нього діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання;
 3. Проти нього порушено кримінальну справу;
 4. Він засуджений за вчинення злочину;
 5. Він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням;
 6. Він свідомо повідомив про себе неправдиві відомості;
 7. Він підлягає призову на строкову військову службу;
 8. На нього подано цивільний позов до суду;
 9. Він за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції.

   Паспорт може бути у громадянина тимчасово затримано або вилучено службовою особою КПП.

 •    Відповідно до статті 33 Конституції України громадяни України, ні за жодних обставин не можуть бути обмежені в праві повернення в Україну.

Відповідно до 19 статті Правил громадяни України (пасажири) і обслуговуючий персонал транспортних засобів закордонного прямування мають право:

 • Бути присутніми пі час огляду купе, кают, транспортних засобів, вантажів, що їм належать, а також під час добору зразків проб речовин і матеріалів для експрес-аналізу відповідними контрольними службами;
 • Одержувати роз'яснення від посадових осіб контрольних служб у разі відмови у пропуску через державний кордон України, а у разі вилучення паспортних документів - копії протоколів про їх вилучення.
  Інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.08 № 360 затверджено зміни, які внесено до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабміну від 27.01.95 № 57.

   Зокрема, у змінах до Правил зазначено, що на підставі особистого звернення громадянина Украйни в пункті пропуску позначка "Виїзд" ("В'їзд") в паспорті не проставляється або проставляється в іншому документі.

   Перетинання державного кордону України громадянами України - дітьми

   Статтею 313 Цивільного Кодексу України визначено, що фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд з України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів і в їхньому супроводі чи у супроводі осіб, які ними уповноважені. Разом з тим, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.


   Згідно з статтею 7 Закону України "Про громадянство України" особа, батьки чи один з батьків якої, на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. Відповідно до пункту 1 статті 2 цього Закону, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, у правових відносинах з Україною він визнається тільки громадянином України.


   Порядок виїзду за кордон дітей - громадян України визначений законодавчими і нормативними актами, основними з який є:


   Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (від 21 січня 1994 року);


   Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.08 № 932);


   Правила оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання і вилучення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.04 № 380).


   Відповідно до статті 17 "Правил оформлення і видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання і вилучення", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 року № 231 відомості про дітей, що їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками), вносяться в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників) на підставі заяви громадянина, у чий паспорт вписуються діти.

   За потреби виїзду дитини за кордон оформляється проїзний документ, а у випадках, передбачених пунктом 4 цих Правил - паспорт (відповідно до цього пункту із заявою про оформлення паспорта можуть звертатися громадяни України, які досягли 18- річного віку, а у випадку постійного проживання за кордоном - 16-річного віку. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України, а також в інших випадках за наявності вимог з боку держави, у яку здійснюється виїзд чи вимог міжнародних організацій, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, паспорт може бути оформлений до досягнення громадянином 18-річного віку).

   На дітей віком від 5 до 18 років, що виїжджають разом із законними представниками і дані про яку вписуються в їх паспорти, подаються фотокартки, що вклеюються в ці паспорти і скріплюються печаткою. Для оформлення паспорта (проїзного документа) фотокартки подаються незалежно від віку дитини. Проїзний документ оформляється на термін до трьох років чи до досягнення дитиною 18-річного віку.

   Особам які супроводжують неповнолітнього громадянина України під час його прямування за кордон, потрібно мати:

 • Паспортний документ супроводжуючої особи (передбачений міжнародними угодами);
 • Проїзний документ дитини (свідоцтво про народження - тільки для поїздок у Російську Федерацію, а також для жителів прикордонних районів, визначених відповідними угодами про спрощений пропуск з Республікою Білорусь);
 • Нотаріально засвідчену згоду обох батьків (законних представників) у якій визначено державу прямування та проміжок часу перебування у цієї державі.
 • Нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків, який не супроводжує дитину, посадова особа

   Держприкордонслужби не вимагає у разі наявності оригіналів або нотаріально засвідчених копій:

 • Свідоцтва про смерть другого з батьків;
 • Рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
 • Рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
 • Рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
 • Рішення суду про надання дозволу на виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
 • Довідки відділу запису актів цивільного стану (ЗАЦС) про те, що відомості про батька записані за заявою матері відповідно до частини першої статті 135 Сімейного Кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
 • Коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджує запис про батька у свідоцтві про народження дитини;
 • Коли у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким прямує дитина, або у проїзному документі дитини є відповідний запис про вибуття на постійне проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві України за кордоном.

   Згідно зі статтею 7 Закону України "Про громадянство України" особа, батьки або один із батьків якої, на момент її народження були громадянами України, є громадянином України. Відповідно до пункту 1 статті 2 зазначеного закону, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, у правових відносинах він визнається лише громадянином України.


   Правила перебування і реєстрації на території України громадян іноземних держав


   Порядок в'їзду, перебування і виїзду з території України громадян іноземних держав регулюється міжнародними договорами України, Законом України "Про правовий статус іноземців", Правилами в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 25 грудня 1995 року № 1074.


   Дія цих законів і Правил поширюється на всіх іноземців, що прибувають в Україну, незалежно від їхнього статусу і мети приїзду, а також на юридичних і фізичних осіб в Україні, що приймають іноземців чи надають їм послуги, якщо інше не передбачене законодавством України.


   Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні, зобов'язані мати паспортний документ, що підтверджує громадянство іноземця і посвідчує особу іноземного громадянина (особи без громадянства), виданий уповноваженим органом іноземної держави чи статутною організацією ООН, що дає право виїзду за кордон і визнаний Україною. Паспортний документ реєструється в порядку, установленому "Правилами в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію", затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 25 грудня 1995 року № 1074, і пред'являється на вимогу посадових осіб правоохоронних органів.

   Іноземці та особи без громадянства можуть бути звільнені від реєстрації паспортних документів на підставі відповідних міжнародних договорів України на умовах взаємності.

   В Україні від реєстрації паспортних документів звільняються:

 • Глави держав і урядів закордонних країн, члени парламентських і урядових делегацій, технічний персонал, що обслуговує ці делегації і членів їх родин, особи які прибули в Україну за запрошенням Президента України, Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, Верховної Ради або Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
 • Співробітники і члени родин осіб, які прибули в Україну за посвідченнями ООН і організацій її системи;
 • Іноземці, які не досягли 18-літнього віку;
 • Іноземні туристи, які здійснюють круїз;
 • Члени екіпажів іноземних військових кораблів (літаків), які прибули в Україну в установленому порядку;
 • Особи, які входять до складу екіпажів іноземних невоєнних судів;
 • Особи, які входять до складу екіпажів цивільних повітряних судів міжнародних авіаліній, бригад потягів міжнародного сполучення, у випадку перебування в аеропортах, на вокзалах (станціях), зазначених у розкладі руху.

   Правила реєстрації:

   Паспортний документ подається іноземцем або особою без громадянства для реєстрації в пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Державної прикордонної служби. Реєстрація проводиться на період короткострокового перебування - для іноземців і осіб без громадянства з країн з візовим порядком в'їзду на період дії візи, але не більш ніж 90 днів, якщо інший термін не передбачений у міжнародних угодах, для іноземців та осіб без громадянства з країн з безвізовим порядком в'їзду - на 90 діб протягом 180 діб, якщо інший термін не передбачений у міжнародних угодах.


   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.08 № 360 затверджено зміни, які внесено до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабміну від 29.12.95 № 1074 реєстрація в пункті пропуску через державний кордон включає в себе проставлення в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземця чи особи без громадянства відмітки, занесення відомостей про іноземця чи особи без громадянства і його паспортних даних до відповідного реєстру та заповнення імміграційної картки у порядку, що визначається Адміністрацією Держприкордонслужби.


   Відмітка про реєстрацію іноземця (особи без громадянства) у його паспортному документі дійсна на всій території України незалежно від місця проживання іноземця (особи без громадянства) в Україні.


   Продовження терміну перебування в Україні іноземців (осіб без громадянства), які прибувають на тривале перебування з метою навчання, працевлаштування, у приватних справах тощо, здійснюється органами внутрішніх справ у порядку, встановленому МВС.

 
   Про втрату на території України паспортного документа іноземець (особа без громадянства) повинен негайно письмово повідомити органи внутрішніх справ, які зобов'язані видати йому про це довідку. Після одержання в дипломатичному представництві чи консульській установі своєї країни паспортного документа або посвідки на повернення іноземець (особа без громадянства) виїжджає з України.


   Якщо під час виїзду з України іноземець подав посадовій особі Держприкордонслужби документи, в яких відсутня відмітка про його реєстрацію в Україні, чи виявлено інші порушення правил перебування на території України, особа притягується до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
В'їзд іноземців з візовим порядком в'їзду


   Іноземці, які прибувають в Україну з діловою метою поїздки, в'їжджають в Україну за дійсними паспортними документами та при наявності дійсної ділової візи (позначається літерою „Б", оформлюється особам, які в'їжджають в Україну як співзасновники спільних підприємств чи представники компаній (фірм, асоціацій) для здійснення контролю за виконанням контрактів або як консультанти від іноземних компаній (фірм асоціацій), а також персоналу представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні), як визначено ст. 9 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 року № 227 „Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну".


   Іноземці, які прямують в Україну з метою працевлаштування в Україні, повинні мати дозвіл на працевлаштування в Україні, визначений вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999 року № 2028 „Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування на Україні" та імміграційну візу (позначається літерами ІМ-1), як визначено ст. 9 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 року № 227 „Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну".


   Іноземці, які перебувають в Україні на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування на визначений термін, в'їжджають в Україну за паспортним документом з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування та посвідки на тимчасове проживання.


   Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання у вищих навчальних закладах України, в'їжджають в Україну при наявності дійсних паспортних документів, дійсної студентської візи (позначається літерою О), як визначено ст. 9 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 року № 227 „Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну" та повного пакету документів на навчання, визначеного відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1238 „Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів".


   Іноземці, які навчаються у навчальних закладах України, - за паспортним документом з відповідною відміткою про навчання в Україні.


   Іноземці, які прибувають в Україну з метою постійного проживання в Україні, в'їжджають в Україну при наявності паспортного документа та дійсної імміграційної візи (позначається літерами ІМ -2), як визначено ст. 9 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 року № 227 „Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну"


   Іноземці, які постійно проживають в Україні, в'їжджають в Україну за паспортним документом з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання та посвідки на постійне проживання.


   Постанова КМУ від 29 грудня 1995 року № 1074 «Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію» пункт 19 "Реєстрація проводиться на період короткотермінового перебування - для іноземців та осіб без громадянства з держав з візовим порядком в'їзду на період дії візи, але не більш як 90 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами; для іноземців та осіб без громадянства з держав з безвізовим порядком в'їзду - на термін не більш як 90 днів протягом 180 днів, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами; - для іноземців та осіб без громадянства з держав-членів Світової організації торгівлі - на термін не більш як 180 днів протягом року."


   Реєстрація в пункті пропуску через державний кордон включає в себе проставлення в паспортному документі іноземця відмітки "В'їзд"("Виїзд"), занесення відомостей про іноземця та його паспортних даних до відповідного реєстру та заповнення імміграційної картки у порядку, що визначається Адміністрацією Держприкордонслужби.


   Відмітка про реєстрацію іноземця в його паспортному документі дійсна на всій території держави незалежно від місця проживання іноземця в Україні.


   Продовження терміну перебування в Україні іноземців, які прибули на тривале перебування з метою навчання, працевлаштування, у приватних справах тощо, здійснюється органами внутрішніх справ у порядку, встановленому МВС.


   Відповідні документи оформляються на підставі письмових звернень іноземця та приймаючої сторони, які подаються не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення дії реєстрації. У продовженні терміну може бути відмовлено у разі відсутності для цього підстав та коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням іноземця в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони
Змінювати статус тимчасового перебування в Україні не дозволяється.


В этом разделе:
© Iberia-tour 2009

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)


Rambler's Top100